top of page

Radyofrekans ablasyon

Radyofrekans ablasyonda, dokuya verilen alternatif akım iyonları ileri geri hareket ettirir ve oluşan sürtünme sonucu açığa çıkan ısı tümör hücreleri öldürür. Radyofrekans, tıpta en eski ve en sık kullanılan ablasyon yöntemlerinden biridir. Kanser hastalarında, özellikle karaciğer, akciğer, böbrek ve kemik tümörlerinde günümüzde yaygın olarak uygulanmaktadır. Radyofrekans, tiroid kanserinin diğer organlardaki metastazlarda da en sık uygulanan ablasyon yöntemidir.

 

Tiroid bezinin iyi huylu nodüllerinde, radyofrekans ablasyonu ilk kez 2006 yılında Dr Kim tarafından bildirilmiş ve daha sonra, özellikle uzakdoğuda başta Dr Baek olmak üzere birçok araştırmacı tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Binlerce hasta üzerinde yapılan çalışmalarda, tıpkı lazer ablasyonunda olduğu gibi, radyofrekans ablasyonun da hastalarda nodüllerin ortalama %72 oranında küçüldüğü, hastalarda yutma güçlüğü, nefes darlığı gibi belirtilerin ortadan kalktığı ve kozmetik görünümün düzeldiği bildirilmiştir.

 

Nasıl yapılır?

 

Hastada, ultrason ile tiroiddeki ablasyon yapılacak nodül tesbit edildikten sonra, cilde lokal anestezi uygulanarak girişim yeri uyuşturulur. Daha sonra, ultrason rehberliğinde radyofekans iğnesi ile nodüle girilir. Radyofrekans cihazı çalıştırıldıktan sonra, iğne nodülün çeşitli bölgelerine yönlendirilir ve böylece nodülün tamamının radyofrekansın ısısına maruz kalması sağlanır. Lazer ablasyonda olduğu gibi, radyofrekansın ısıttığı alanlar da ultrasonda beyaz olarak görülür. İşlem bittikten sonra radyofekans iğnesi çekilir ve hasta birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilir.

 

Video: Tiroid nodülüne radyofrekans ablasyon tedavisi

 

Hangi durumlarda kullanılır?

 

Radyofrekans ablasyon, tıpkı lazer gibi dokuyu ısıtarak tahrip eden bir yöntemdir. Diğer organlarda yıllardır yaygın olarak kullanılmasına rağmen tiroidde kullanımı son 10 yılda yaygınlaşmıştır. Lazer ve alkol ablasyonu gibi radyofrekans da tiroidde esas olarak iyi huylu nodüllerin ameliyatsız tedavisinde kullanılır. Ancak son yıllarda bu yöntem, ameliyattan sonra boyunda nüks eden tiroid kanserlerinde de denenmiş ve başarı sağlanmıştır. Yapılan bir çalışmada nüks tümörleri kontrol etmede radyofrekansın cerrahi ile aynı başarıya sahip olduğu ancak komplikasyon oranının daha düşük olduğu gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantajları nelerdir?

 

Radyofrekans da, lazer ablasyonu gibi, ince bir iğneyle yapılır, ciltte iz bırakmaz, ağrısızdır ve hasta işlemden kısa bir süre sonra evine gidebilir. Komplikasyon oranı lazer ablasyonunda olduğu gibi çok düşüktür.

 

Radyofrekans ablasyonu tiroid dışında hangi organlarda kullanılır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Ciltten çıkıntı yapan büyük tiroid nodülünün perkütan radyofrekans ablasyon ile tedavisi.
Görüntü bozukluğu yapan büyük tiroid nodülünün perkütan radyofrekans ablasyon ile tedavisi.

Tiroid sağ lobunda 57x50x49 mm boyutlarında tek büyük nodülü olan bayan hastamızda, nodüle ultrason rehberliğinde radyofrekans ablasyonu uygulanıyor. Altı ay ve 1 yıl sonra çekilen ultrasonlarda nodül gittikçe küçülmüş ve %90 ın üzerinde bir hacim azalması izlenmiştir.                 

Tiroid sağ lobunda 53x45x47 mm boyutlarında tek büyük nodülü olan bayan hastamızda, nodüle ultrason rehberliğinde radyofrekans ablasyonu uygulanıyor. Altı ay sonra çekilen ultrasonda nodülde %80 in üzerinde bir hacim azalması izlenmiştir.   

Varsa lütfen ultrason, hormon tahlili ve sintigrafi raporlarınızı
0-850-255 24 23 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page