top of page

Lazer ablasyonu

Lazer, belli bir dalga boyunda güçlendirilmiş bir ışık demetidir. Günümüzde, tıp ve mühendislik gibi bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Lazer, bir fiber aracılığıyla dokuya iletildiğinde, oluşturduğu yüksek ısı ile hücreleri öldürür. Bu özelliği, tıpta damar malformasyonları ve varislerin tedavisinde, aynı zamanda da karaciğer, prostat ve meme gibi organlardaki tümörlerin ablasyonunda kullanılmaktadır.

 

Tiroid nodüllerinin tedavisinde lazer ablasyonu ilk kez 2002 yılında Dossing tarafından bildirilmiştir. Bir yıl sonra aynı araştırmacı hipertiroidiye yol açan bir tiroid nodülünü lazer ablasyonuyla başarılı olarak tedavi etmiş ve hastada tiroid hormonları normale dönmüştür. Bu tarihten sonra da günümüze kadar, lazer ablasyonu hem soğuk hem de sıcak tiroid nodüllerinin tedavisinde başarıyla kullanılmıştır.

 

Nasıl yapılır?

 

Hastada, tiroid ultrasonu ile ablasyon yapılacak nodül görüntülendikten sonra, cilde lokal anestezi uygulanarak girişim yeri uyuşturulur. Daha sonra, ince bir iğne ile nodüle girilir ve bu iğnenin içinden lazer fiberi nodül içine gönderilir. Lazer cihazı çalıştırıldıktan sonra, iğne ve içindeki fiber nodülün çeşitli bölgelerine yönlendirilir ve böylece lazerin nodülün tamamını etkilemesi sağlanır. Lazerin ısıttığı alanlar ultrasonda beyaz olarak görülür. İşlem bittikten sonra iğne ile lazer fiberi çekilir ve hasta birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilir.

 

Video: Tiroid nodülüne lazer ablasyon tedavisi

 

Hangi durumlarda kullanılır?

 

Lazer ablasyonu, tiroidin iyi huylu solid nodüllerinde son 20 yılda en çok kullanılan ablasyon yöntemidir. Bu yöntem, hem tiroid hormonu salgılayan (sıcak) nodüllerde hem de hormon salgılamayan (soğuk) nodüllerde başarıyla uygulanmıştır. Yakın zamanda yayınlanan ve 1837 lazer ablasyon işleminin sonuçlarını bildiren bir çalışmada, nodüllerin ortalama %72 oranında küçüldüğü, hastalarda yutma güçlüğü, nefes darlığı gibi belirtilerin ortadan kalktığı ve kozmetik görünümün düzeldiği bildirilmiştir. Bu çalışmada hastaların %1’ inin azında geçici bazı komplikasyonlar (cilt altına kanama, geçici ses değişikliği gibi) görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazer ablasyonu, tıpkı alkol ablasyonu gibi, tiroid kanseri hastalarında operasyondan sonra gelişen nüks tümörlerde ve boyundaki nüks lenf nodu metastazlarında da başarıyla kullanılmıştır. Yöntem, erken evre papiller kanserin tedavisinde de denenmiştir, ancak uzun dönem sonuçları henüz bilinmemektedir.  

 

Avantajları nelerdir?

 

Lazer ablasyonu da, tıpkı alkol ablasyonu gibi, ince bir iğneyle yapılır, ciltte iz bırakmaz, ağrısızdır ve hasta işlemden kısa bir süre sonra evine gidebilir. Deneyimli ellerde komplikasyon oranı çok düşüktür.

Video: Tiroid nodüllerinde perkütan ablasyon tedavileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertiroidiye yol açan solid tiroid nodülünün lazer ablasyon ile tedavisi.
Ciltten çıkıntı yapan büyük bir tiroid nodülünün perkütan lazer ablasyonu ile tedavisi.

Tiroid sağ lobunda 38x24x27 mm boyutlarında hipertiroidi yapan tek büyük nodülü olan bayan hastamızda, nodüle ultrason rehberliğinde lazer ablasyonu uygulanıyor. Bir yıl sonra, hastanın hormonları normalleşmiş ve çekilen ultrasonda nodülde %85 den fazla hacim azalması izlenmiştir.   

Tiroid sağ lobunda 51x30x37 mm boyutlarında tek büyük nodülü olan bayan hastamızda, nodüle ultrason rehberliğinde lazer ablasyonu uygulanıyor. Bir yıl sonra çekilen ultrasonda nodülde %80 in üzerinde bir hacim azalması izlenmiştir.    

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen ultrason, hormon tahlili ve sintigrafi raporlarınızı
0-850-255 24 23 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page