top of page

Alkol Ablasyonu

Alkol, hücre proteinlerini denatüre ederek tümör hücrelerini öldüren ve tıpta onyıllardır kullanılan bir maddedir. Alkol ablasyonu, tiroidde ilk kez 1990 yılında Livraghi tarafından hipertiroidi (zehirli guatr) tedavisinde başarıyla kullanılmış ve daha sonra bu tür tiroid nodüllerinde standart tedavilerden biri durumuna gelmiştir. Bu yöntem, sonraki yıllarda, hipertiroidi yapmayan (soğuk) nodüllerin tedavisinde de kullanılmıştır. Verde 1994 yılında, sıvı içeren (kistik) tiroid nodüllerinde alkol ablasyonunu başarıyla uygulamıştır. Son 20 yılda gittikçe yaygınlaşan bu yöntem günümüzde tiroid nodüllerinde en çok uygulanan tedavilerden biri konumuna gelmiştir.

 

Nasıl yapılır?

 

Hastada, önce bir tiroid ultrasonu yapılarak ablasyon yapılacak nodül görüntülenir. Daha sonra, cilde lokal anestezi uygulanarak ince bir iğne ile nodüle girilir ve yavaş bir şekilde alkol enjeksiyonu yapılır. Nodül kistik (sıvı içeren) yapıda ise önce sıvı iğneyle alınır daha sonra alkol verilir. İşlem bittikten sonra iğne çekilir ve hasta birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilir.

 

Video: Tiroid nodülüne alkol ablasyon tedavisi

 

Hangi durumlarda kullanılır?

Alkol ablasyonu, günümüzde, kistik yani sıvı içeren iyi huylu tiroid nodüllerinde ilk seçilecek tedavidir. Solid (sıvı içermeyen) nodüllerde de başarılıdır, ancak alkolün nodülün her yerine yayılması için işlem deneyimli hekimler tarafından dikkatli olarak yapılmalıdır. Alkol ablasyonundan sonra nodül içindeki doku canlılığını kaybeder ve gittikçe küçülmeye başlar, bu küçülme aylarca devam eder.

 

Tiroid kanseri opere edildikten sonra gelişen nüks tümörlerde ve boyundaki nüks lenf nodu metastazlarında da alkol ablasyonu başarıyla kullanılmıştır. Yöntem, özellikle ikinci operasyonu zor olan ya da ikinci kez opere olmak istemeyen hastalarda iyi bir alternatif tedavi olarak kabul edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantajları nelerdir?

 

Alkol ablasyonu çok ince bir iğneyle yapılır, ciltte iz bırakmaz, ağrısızdır ve hasta işlemden kısa bir süre sonra evine gidebilir. Deneyimli ellerde komplikasyon oranı çok düşüktür.

Alkol ablasyonu başka hangi tümörlerde kullanılır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Kistik tiroid nodülüne perkütan alkol ablasyonu.

Tiroid bezinde en büyüğü 44x34x27 mm boyutlarında 4 nodülü olan 44 yaşındaki bayan hastada tüm nodüllere alkol ablasyonu uygulanıyor. İşlemden 6 ve 12 ay sonra yapılan ultrasonlarda tüm nodüllerin küçüldüğü ve en büyük nodülde yaklaşık %85 oranında hacim azalması olduğu izleniyor.    

Solid tiroid nodülüne perkütan alkol ablasyonu.

Tiroid sağ lobunda 62x50x47 mm boyutlarında tek büyük nodülü olan erkek hastada, nodüle 3 ay arayla 2 kez ultrason rehberliğinde alkol ablasyonu uygulanıyor. Bir yıl sonra çekilen ultrasonda nodülde %90 ın üzerinde bir hacim azalması izlenmiştir.  

Varsa lütfen ultrason, hormon tahlili ve sintigrafi raporlarınızı
0-850-255 24 23 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page