top of page

Diğer tedaviler

Tiroid hastalıklarında en sık uygulanan tedavilerden birisi de radyoaktif iyot ya da halk arasında bilinen şekliyle "atom tedavisi" dir. Radyoaktif iyot tedavisi günümüzde en çok hipertiroidiye yol açan nodüllerde ve Basedow Graves gibi otoimmün hipertiroidi durumlarında tiroid bezini susturmak amacıyla uygulanmaktadır. Ayrıca, tiroid kanserinde ameliyattan sonra vücutta kalan kanser hücrelerini yok etmek amacıyla tamamlayıcı tedavi olarak da kullanılmaktadır. Ağızdan alınan bir kapsül şeklinde uygulanan bu tedavi Nükleer Tıp merkezlerinde yapılmaktadır.

 

Tiroidde özellikle büyük guatr kitlelerini küçültmek için uygulanan bir başka tedavi de embolizasyondur. Embolizasyonda tiroid bezinin atardamarları tıkanarak bezin fonksiyonu azaltılır ve hacmi küçültülür. Böylece, Basedow- Graves gibi tiroidi yaygın olarak tutan ve hipertiroidiye neden olan hastalarda bir anjiyo işlemiyle hem tiroidin küçülmesi hem de tiroid hormonlarının normalleşmesi sağlanabilir. Büyük, özellikle de göğüs boşluğuna uzanan guatrlar da embolizasyonla çok başarılı bir şekilde tedavi edilebilirler. 

 

TİROİD EMBOLİZASYONU

 

RADYOAKTİF İYOT TEDAVİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen ultrason, hormon tahlili ve sintigrafi raporlarınızı ekleyiniz

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page